Jest dotacja na przebudowę drogi

17.04.2020

Jest dotacja na przebudowę drogi

Gmina Rydzyna otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na wartą blisko 3,1 mln zł przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kłoda (droga w tzw. „Małej Kłodzie”). Dotacja wyniesie 60 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Projekt zakłada przebudowę drogi i jej poszerzenie do sześciu metrów. Ponadto zaplanowano przebudowę chodników i kanalizacji deszczowej, doświetlenie przejść dla pieszych oraz montaż radaru informującego o prędkości ruchu pojazdu.

Wniosek samorządu znalazł się na 34 miejscu wielkopolskiej listy gminnych inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina otrzyma dotację w wysokości 60 proc. poniesionych kosztów, maksymalnie 1.754.064,88 zł.