Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy /Oдноразовa грошовa допомогa для громадян України

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy /Oдноразовa грошовa допомогa для громадян України

25.03.2022

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy /Oдноразовa грошовa допомогa для громадян України

Od 21 marca 2022r. można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.

Punkt składania wniosków mieści się w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9 i jest czynny w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а тазаяву про грошову допомогуpdf

правильно заповнена заявка – шаблонкож оплати житла.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

wniosek – Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy.docx

wniosek – Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy.pdf