Informator Szkolnictwa Ponadpodstawowego 2021/2022

12.04.2021

Informator Szkolnictwa Ponadpodstawowego 2021/2022

Na stronie internetowej Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie dostępny jest do pobrania najnowszy Informator Szkolnictwa Ponadpodstawowego dla Miasta Leszna oraz powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i rawickiego.

Wydało go Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie

Ten Informator to praktyczne narzędzie pomocne w planowaniu ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej adresowane nie tylko do tegorocznych ósmoklasistów i maturzystów, ale służyć ma całej społeczności uczniowskiej.

Dokument do pobrania na stronie  https://cwrkdiz.leszno.pl/@PL.Leszno.CWRKDiZ/%2BAssets%40User/Wpisy/2021/03/INFORMATOR-SZKOLNICTWA-PONADPODSTAWOWEGO-2021-2022.pdf

 

 

źródło: https://cwrkdiz.leszno.pl/aktualnosci/informator-szkolnictwa-ponadpodstawowego-2021-2022