Informacja w sprawie przetargu

13.05.2016

Informacja w sprawie przetargu

INFORMACJA W SPRAWIE PRZETAGU NA SPRZEDAŻ GRUNTU ROLNEGO OGŁOSZONEGO NA DZIEŃ 23 MAJA 2016  NA GODZ. 10.00
Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 01 maja 2016 r. nowych przepisów Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 803), w przetargu ustnym nieograniczonym ogłoszonym na dzień 23 maja 2016 r. na godz. 10.00 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w obrębie Kaczkowo, gmina Rydzyna, o nr ewidencyjnym 72, o powierzchni 1,2700 ha, stanowiącej grunt rolny (rola kl. IIIa – 0,9300 ha i rola kl. IIIb – 0,3400 ha) mogą brać tylko udział ROLNICY INDYWIDUALNI spełniający wymogi określone w w/w ustawie tj…………

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA ROLNIKA INDYWIDUALNEGO DO PRZETARGU JEST PRZEDŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

  • dowodu wpłacenie wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu,
  • oświadczenia potwierdzającego osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, poświadczone przez burmistrza, wójta lub prezydenta miasta,
  • zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały, – dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych,