Informacja PLW w Lesznie

20.02.2017

Informacja PLW w Lesznie

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie późnej jednak niż w dniu 31 grudnia.