Informacja o wywieszeniu wykazu

25.10.2017

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

w dniu 25 października 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie, na okres 21 dni został wywieszony wykaz w sprawie:

sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 3 położnego w m. Kaczkowo nr 36A o powierzchni użytkowej 39,30 mk wraz z udziałem w gruncie oraz pomieszczeniem przynależnym,
dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 1m2 dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Jabłonnie na zamontowanie urządzeń nadawczo – odbiorczych wraz z anteną do przesyłania Internetu droga radiową.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej UMiG w Rydzynie www.rydzyna.pl oraz BIP.