Informacja o wywieszeniu wykazu

19.07.2017

Informacja o wywieszeniu wykazu

Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie, na okres 21 dni został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, położonej w – Nowa Wieś nr 58 lokal 4

Plik do pobrania:
wykaz – zarzadzenie nr 59/2017 z dnia 14.07.2017r