Informacja o wywieszeniu wykazów

16.11.2016

Informacja o wywieszeniu wykazów

Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 1774) w dniu 16 listopada 2016 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie, na okres 21 dni zostały wywieszone wykazy:

  1. nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Rydzynie:
  • w rejonie ul. Kurpińskiego/ul. Kościuszki,
  • przy ul. Łopuszańskiego i ul. Pompeo Ferrariego
  1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży:
  • w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców – 3 lokale mieszkalne,
  • w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – 1 lokal mieszkalny.