Informacja o wyniku postepowań

10.11.2016

Informacja o wyniku postepowań

W dniu 10 listopada 2016 roku Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłosił informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn.: „Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna”.

Z informacją można zapoznać się na stronie internetowej bip.rydzyna.pl w zakładce Przetargi – zamówienia publiczne – wyniki postępowań. Przedsięwzięcie będzie finansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020, w ramach projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”