Informacja o szacowaniu szkód

Informacja o szacowaniu szkód

27.06.2019

Informacja o szacowaniu szkód

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje, że komisja powołana przez Wojewodę do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody, jest gotowa do pracy tj. do szacowania powstałych strat przez cały rok.

W związku z powyższym  po stwierdzeniu przez producenta rolnego suszy lub innego niekorzystnego zjawiska na swoich uprawach, wniosek na określonym formularzu o oszacowanie strat powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna. Wniosek dostępny w BIP Rydzyna w zakładce:
Strona główna »Dokumenty »Druki do pobrania »Rolnictwo »Szkody w rolnictwie    http://bip.rydzyna.pl/dokument/2142

Informuję także, że w przypadku suszy ww. komisja po zebraniu wniosków od rolników, przystępuje tylko i wyłącznie do szacowania tych strat w uprawach, gdzie dla poszczególnych gatunków roślin prowadzony monitoring suszy rolniczej potwierdza wystąpienie suszy – definicja poniżej

suszę – oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb; w przypadku gdy dla danej rośliny nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych.

Aktualne komunikaty prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi System Monitoringu Suszy Rolniczej (prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), potwierdza wystąpienie zjawiska suszy na terenie Gminy Rydzyna, dla części  uprawianych roślin i kategorii glebowych tj. dla: zbóż jarych i ozimych, krzewów owocowych i truskawek, posianych i rosnących na gruntach bardzo podatnych czyli piaskach.

Szczegółowe informacje dotyczące monitoringu suszy rolniczej znajdują się na stronie internetowej www.susza.iung.pulawy.pl 

Bliższych informacji udziela Kornel Klefas (UMiG Rydzyna) – tel 655388434 oraz biura ODR.

W związku z powyższym uprasza się rolników o śledzenie aktualnych raportów. Kolejny raport zostanie ogłoszony w komunikacie SMSR początkiem lipca, a następne w odstępach 10 dniowych.