Informacja dla rolników

24.09.2019

Informacja dla rolników

Gminna Komisja do szacowania zakresu i wysokości szkód (…) informuje, że w związku z otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego informacją, że zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie pomocy oraz wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, protokoły suszowe, z których wynika, że szkody wynoszą poniżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej (produkcja roślinna + zwierzęca) a powyżej 30% szkód w produkcji roślinnej, nie muszą być potwierdzane (podpisane) przez Wojewodę. W związku z tym rolnicy, którzy podczas podpisywania protokołów otrzymali informację, że Komisja czeka za wytycznymi, mogą odbierać te protokoły w siedzibie Urzędu Gminy w Rydzynie, w godzinach pracy Urzędu pon. 8.00 – 16.00, wtorek-piątek 7.30 – 15.30). Uprasza się także rolników którzy nie podpisywali jeszcze protokołów do pilnego przybycia w celu podpisu i odbioru protokołu.

 

Jednocześnie informuje się, że planowany termin ogłoszenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naboru wniosków w sprawie pomocy dla poszkodowanych przez suszę to 3 października 2019r.

Bliższych informacji udziela Kornel Klefas, insp. ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa,

UMiG Rydzyna – tel. 65 53 88 434.