Informacja

Informacja

08.11.2018

Informacja

Informacja o przedłużeniu konsultacji w sprawie „Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna w związku z ustanowieniem przez Sejm RP dnia 12. listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, przedłuża do dnia 13 listopada 2018 r., termin konsultowania z ww. organizacjami, projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy Gminy Rydzyna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
W pozostałej części zasady konsultacji nie ulegają zmianie.