Informacja

17.03.2015

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, iż w dniu 17.03.2015 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Rydzynie, na okres 21 dni został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych położonych Kaczkowo nr 4 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej UMiG w Rydzynie www.rydzyna.pl oraz bip.rydzyna.pl

Burmistrz
mgr Kornel Malcherek