Informacja

20.05.2014

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie informuje, iż w dniu 20.05.2014r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Rydzynie, na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do:

1. dzierżawy w trybie przetargu nieograniczonego, położonych:
– w Dąbczu dz. nr 10, o pow.0,8300 ha rola)
– w Kłodzie dz. nr 766/1, o pow. 5,3011 ha (rola)
– w Kaczkowie dz. nr 164/2, o pow. 0,2665 ha (rola)

2. najmu lokalu użytkowego na prowadzenie gabinetu fizykoterapii i rehabilitacji,

3. sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Jabłonnie, oznaczonej jako dzialka nr 245/2, o pow. 0,4900 ha.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG w Rydzynie oraz opublikowany na stronie internetowej UMiG w Rydzynie www.rydzyna.pl oraz bip.rydzyna.pl.