Informacja

25.11.2013

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna ogłasza uzupełniający otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta i Gminy Rydzyna na 2013 rok w zakresie kultury fizycznej i sportu.

https://www.rydzyna.pl/dokument/2310