I Sesja Rady Miejskiej Rydzyny

I Sesja Rady Miejskiej Rydzyny

21.11.2018

I Sesja Rady Miejskiej Rydzyny

Za nami I Sesja Rady Miejskiej Rydzyny VIII kadencji. Burmistrz Kornel Malcherek oraz Radni złożyli uroczyste ślubowanie.

Przewodniczącym Rady Miejskiej Rydzyny na kolejną kadencję wybrany został Pan Roman Skiba. Pierwszym W-ce Przewodniczącym Rady Miejskiej Rydzyny został Pan Leszek Skrobała, Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Rydzyny został Pan Marcin Urbanowicz.

 

Przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna podczas zaprzysiężenia na Burmistrza Rydzyny podczas I Sesji Rady Miejskiej Rydzyny:

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,

Szanowni Państwo

W pierwszym zdaniu chciałbym podziękować mieszkańcom Naszej Gminy, za liczny udział w wyborach i oddanie na mnie swojego głosu w dniu 21 października. To dzięki nim spotkał mnie po raz drugi zaszczyt dzisiejszego ślubowania i objęcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna.

W samorządowej kadencji 2018-2023 zamierzam współpracować ze wszystkimi środowiskami działającymi w Gminie, dla dobra Gminy i jej mieszkańców. Trwałe, szczególne miejsce zajmą słowa głoszone  przed wyborami: kontynuacja i rozwój.

Przed nami kolejne wyzwania, zawarte w już podjętych planach i związane z kończącą się unijną perspektywą na lata 2014-2020. W zakończonej kadencji zainwestowaliśmy ponad
35 mln złotych, z czego 10 mln złotych pozyskaliśmy z Unii Europejskiej, rozbudowaliśmy
i przebudowaliśmy gminną oczyszczalnię ścieków, powstał nowoczesny budynek przedszkolny. Przebudowaliśmy wraz z naszymi partnerami główne ciągi komunikacyjne, poprawiając znacznie poziom bezpieczeństwa. Pobudowaliśmy kilometry ścieżek rowerowych: Rydzyna – Leszno, Rydzyna – Dąbcze – Leszno oraz Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo.  Nie byłoby to możliwe bez bardzo dobrej, wprost przykładnej, współpracy z Radą Miejską Rydzyny oraz okolicznymi samorządami. W tym miejscu chcę podziękować wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych za współpracę na rzecz Rydzyny i Gminy. Mam świadomość nowych wyzwań. Wyrażam przeświadczenie, że wspólnym wysiłkiem i harmonijną współpracą podejmiemy i wykonamy wiele kolejnych zadań.

Pragnę podziękować za te ostatnie 4 lata współpracy: sołtysom, radom sołeckim, organizacjom pozarządowym, mieszkańcom, za ich liczne zgłaszane inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. Nie wszystkie udało się od razu zrealizować, bądź nie w wymiarze oczekiwanym przez wnioskodawców, ale liczę na kontynuację tych wszystkich niedokończonych  i nowych zamierzeń w nadchodzącej kadencji.

W ciągu ostatnich 12 lat pracowałem w Radzie Miejskiej Rydzyny i na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy dzięki czemu poznałem meandry pracy samorządowej, szczególnie bliska była mi tematyka szeroko rozumianych spraw społecznych. Lata te cechowały się dobrą współpracą statutowych organów – Rady Miejskiej i Burmistrza – na rzecz wspólnych celów. W takiej atmosferze zostało wiele zrobione, ale wiele nowych zadań przed nami. Dlatego zakładam tak jak dotąd efektywną współpracę z Radą Miejską. Tylko wspólne działanie może przyczynić się dla dobra i dalszego rozwoju Naszej Małej Ojczyzny – Jaką jest Gmina Rydzyna.”