Grant PPGR – Gmina Rydzyna na liście wniosków wybranych do dofinansowania

15.02.2022

Grant PPGR – Gmina Rydzyna na liście wniosków wybranych do dofinansowania

W poniedziałek 14 lutego br. ogłoszono rozstrzygnięcie programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Ostatecznie na realizację programu przeznaczone zostanie ponad 586 mln zł, a nie jak pierwotnie zakładano 80 mln zł. Równocześnie ze zwiększeniem środków na ten cel zmieniono również  dopuszczalne ceny za zakupiony dla dzieci sprzęt komputerowy. Pierwotnie przewidziane stawki 3,5 tys. zł za komputer stacjonarny lub laptop oraz 1,5 tys. zł za tablet zostały obniżone odpowiednio do 2,5 tys. zł oraz 1 tys. zł.

Gmina Rydzyna znalazła się na liście wniosków wybranych do dofinansowania z kwotą 731 500 zł, zatem otrzymała dofinansowanie do wszystkich prawidłowo złożonych 298 wniosków, w tym na: 255 laptopów, 34 komputerów stacjonarnych i 9 tabletów.

Gmina Rydzyna po podpisaniu stosownej umowy rozpisze przetarg na zakup sprzętu komputerowego, o czym będzie informować na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Celem ogłoszonego jesienią ub.r. programu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin. Dofinansowanie w ramach programu jest przyznawane na zakup sprzętu komputerowego z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną oraz na dostęp do internetu.

Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii COVID-19 – ReactEU.