Gmina zabiega o dotacje na inwestycje

13.08.2020

Gmina zabiega o dotacje na inwestycje

Gmina Rydzyna złożyła w dniu 7 sierpnia br. do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji związanej z przebudową dróg gminnych ulic: Tadeusza Łopuszańskiego i Stefana Czarnieckiego w Rydzynie. Szacowany koszt zadania to 2,8 mln złotych. Planowane efekty inwestycji: długość przebudowywanej drogi  – 439 mb,  długość kanalizacji deszczowej – 522 mb,  liczba przebudowanych wyniesionych skrzyżowań – 2 szt. W przypadku przyznania dofinansowania roboty zostaną wykonane w 2021 roku.