Gmina Rydzyna złożyła 3 wnioski w ramach programu Polski Ład

18.08.2021

Gmina Rydzyna złożyła 3 wnioski w ramach programu Polski Ład

Gmina Rydzyna w ramach programu Rządowy Fundusz  Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych złożyła 3 wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Łącznie wartość projektów to 19,0 mln PLN a kwota wnioskowana o dofinansowanie to 16,5 mln PLN.

  • największy wniosek na kwotę 8,0 mln PLN dotyczy zadania związanego z przebudową i rozbudową budynku szkoły podstawowej w Dąbczu,
  • 7,0 mln PLN to przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie (Gmina posiada dokumentację projektową),
  • 4,0 mln złotych to wartość trzeciego wniosku dotyczącego budowy nowej stacji uzdatniania wody oraz modernizacji istniejących w Dąbczu i Kłodzie wraz z budową studni głębinowych z wód podziemnych z utworów neogeńskich.

Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego.