Gmina Rydzyna wspiera strażaków

Gmina Rydzyna wspiera strażaków

19.06.2020

Gmina Rydzyna wspiera strażaków

W ramach wsparcia i współpracy, Gmina Rydzyna przeznaczyła 7.000,00 zł na zakup systemu piany sprężonej stanowiącego integralną część wyposażenia pojazdu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Trafi on do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Burmistrz Kornel Malcherek oraz Komendant PSP w Lesznie Sebastian Kozłowski podpisali dziś w tym zakresie umowę.