Umowa z Wojewodą na dofinansowanie budowy dróg

15.06.2021

Umowa z Wojewodą na dofinansowanie budowy dróg

Burmistrz oraz Skarbnik Miasta i Gminy Rydzyna podpisali umowę z Wojewodą Wielkopolskim, na przebudowę dróg gminnych ul. Łopuszańskiego i ul. Czarnieckiego w Rydzynie.

Uroczyste podpisanie umów  odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na 2 882 355,27 zł z czego Gmina Rydzyna otrzyma 1 441 177,64 zł, czyli 50% dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.
Realizacja zadania nastąpi w miesiącach czerwiec – wrzesień 2021 r.