Fundacja szuka pracowników

14.06.2017

Fundacja szuka pracowników

Fundacja Aktywności Lokalnej poszukuje kadry (wychowawców, pedagogów, psychologów,animatorów, socjoterapeutów) do prowadzenia działań aktywizujących młodzież (z uwzględnieniem aspektów socjoterapii) w oparciu o mod