Drogi w Dąbczu i Maruszewie gotowe

17.10.2016

Drogi w Dąbczu i Maruszewie gotowe

W Maruszewie oraz Dąbczu realizowaliśmy inwestycje przy wsparciu środków jakie zostały nam przyznane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Przetarg na roboty budowlane wygrało Przedsiębiorstwo Drogowo – Melioracyjne DROGOMEL, z którym zawarto umowę na kwotę 436. 601,97 zł. W przypadku obu dróg przebudowa polegała na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej wraz z krawężnikami oraz wykonaniem odwodnień.
Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w kwocie 181 000 zł, z czego w sierpniu gmina otrzymała dodatkowe 58 000 zł. Zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.