Dotacje z powiatu

Dotacje z powiatu

28.11.2018

Dotacje z powiatu

Do 15 grudnia br. można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesznie wnioski o dofinansowanie rozwoju sportu w powiecie leszczyńskim na 2019 rok.

Wsparciu podlegają kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, realizujące zadania z zakresu sportu na rzecz mieszkańców powiatu leszczyńskiego. Wsparcie finansowe w zakresie rozwoju sportu następuje w formie dotacji celowej. Przyznana dotacja może być wykorzystana na cele określone w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Przy realizacji danego zadania wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości minimum 20 % realizowanego zadania.

 

więcej informacji na stronie https://powiat-leszczynski.pl