Dotacja na rewitalizację

16.09.2016

Dotacja na rewitalizację

Zgodnie z Załącznikiem Uchwały Nr 2624/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2016 r.

Gmina Rydzyna znalazła się na wysokim 9 miejscu listy wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji w ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa wielkopolskiego nr 1/REW/2016.

Warto wspomnieć, że aplikowaliśmy o 47 503,35 zł na „Przygotowanie Programu Rewitalizacji gminy Rydzyna”, a przedsięwzięcie będzie finansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Lista wniosków rekomendowanych do otrzymania dotacji