DODATEK WĘGLOWY!

17.08.2022

DODATEK WĘGLOWY!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie będzie realizował zadania dotyczące ustalenia prawa do dodatku węglowego i wypłaty przysługującego świadczenia dla mieszkańców naszej Gminy.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy wynosi 3 tysiące złotych i jest on przyznawany jednorazowo.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek węglowy?

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r. :

  • w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9, w godzinach jego urzędowania albo za pomocą poczty tradycyjnej,
  • osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu.

Zgodnie z zapisami ustawy o dodatku węglowym informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Istnieje także możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uprawniających do dodatku węglowego (wniosków, niezbędnych dokumentów itp.) można uzyskać w godzinach pracy MGOPS  telefonicznie pod numerem: 65 53-80-008.

Pliki do pobrania

Wniosek o dodatek węglowy.doc

Wniosek o dodatek węglowy.pdf

Klauzula informacyjna dodatek węglowy