Dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Rydzyna

02.08.2022

Dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Rydzyna

1 lipca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała całościowe, oficjalne wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W Gminie Rydzyna do egzaminu przystąpiło 138 uczniów klas ósmych ze szkół podstawowych w Rydzynie, Kaczkowie i Dąbczu.

Najlepiej z językiem polskim poradzili sobie ósmoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Dąbczu uzyskując średnią 62,79%, zaraz za nimi uplasowała się Szkoła Podstawowa w Rydzynie ze średnią 60,47%, oraz Szkoła Podstawowa w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie, która osiągnęła średnią 59,10%. Szkoły w Dąbczu oraz w Rydzynie osiągnęły zatem średnie powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej oraz krajowej, natomiast Szkoła w Kaczkowie powyżej średniej powiatowej i wojewódzkiej, zbliżając się do średniej krajowej.

W przypadku matematyki najlepszą średnią w wysokości 63,19% uzyskała Szkoła Podstawowa w Rydzynie znajdując się tym samym powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. Zaraz za nią znalazła się Szkoła Podstawowa w Kaczkowie z wynikiem 59,90% oraz Szkoła w Dąbczu ze średnią 52,41%. W przypadku Szkoły w Kaczkowie jest to średnia również powyżej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej.

Zdecydowanie najwyższy wynik z języka angielskiego uzyskali uczniowie klas ósmych ze SP w Rydzynie – 70,22% stanowi bowiem średnią powyżej średniej powiatowej, wojewódzkiej i krajowej. W przypadku Szkoły w Kaczkowie średnia w wysokości 61,10% stanowi średnią powyżej powiatowej i wojewódzkiej, natomiast wynik Szkoły Podstawowej w Dąbczu zbliżony jest do średniej powiatowej i wynosi 59,41%.

Analizując wyniki egzaminu ósmoklasisty można powiedzieć, że w Gminie Rydzyna wypadły one w sposób zadowalający i stanowią dobrą podstawę do osiągnięcia jeszcze lepszych wyników w przyszłym roku szkolnym, czego życzymy przyszłorocznym ósmoklasistom. Jednocześnie liczymy, że tegoroczni absolwenci klas ósmych z naszej gminy znaleźli się na listach przyjętych w wybranych przez siebie szkołach ponadpodstawowych