Kościół w Rydzynie

Zbudowany w 1751 r. z fundacji księcia Aleksandra Józefa Sułkowskiego na miejscu kościoła z początku XV w. zniszczonego w 1707 r. i kościoła drewnianego z 1716 r. Wybitne dzieło Karola Marcina Franta, osiadłego w Rydzynie architekta i budowniczego z Legnicy, pozostającego pod wpływem K.I. Dientzenhofera z Pragi. Kościół późnobarokowy, o bogato ukształtowanej bryle, niemal całkowicie pozbawionej kątów prostych. Zachowany oryginalny wystrój wnętrza, po części zmienionego w l. 1785 – 86 przez Ignacego Graffa, architekta księcia Augusta Sułkowskiego. Nad wejściem głównym portal z kartuszem herbowym z herbem Sulima Sułkowskich w części centralnej. Rozległa nawa o kształcie wydłużonego ośmioboku nakryta płaską kopułą, mieści sześć ołtarzy bocznych. Ołtarze z obrazami Matki Boskiej Łaskawej i św. Józefa Kalasantego fundacji księży Pijarów, w l. 1775 – 1793 opiekujących się parafią i prowadzących w Rydzynie znane szkoły średnie. Ołtarz główny z poł. XVIII w. Za ołtarzem jedna z najcenniejszych rzeźb późnego średniowiecza w Polsce – płyta nagrobna zm. w 1423 r. Jana z Czerniny, założyciela miasta. Do kościoła przylega budynek plebanii z 1774 r. Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Rydzynie jest siedzibą dekanatu złożonego z 9 parafii zamieszkałych przez ponad 19 tys. wiernych.

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30


Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek 7.30-14.00
środa 7.30-14.00
czwartek 7.30-14.00
piątek 7.30-14.00


adres skrzynki epuap: q3e81uek2i