Kościół w Dąbczu

Kościół w Dąbczu

Zbudowany w 1668 r. na miejscu drewnianej świątyni z XIV w., do 1409 r. siedziby parafii dla okolicznych miejscowości. Konstrukcja szkieletowa, wypełniona gliną i cegłą. Harmonijnie skomponowaną bryłę kościoła tworzy prezbiterium, wyższa i szersza nawa oraz dwukondygnacyjna wieża od zachodu. Dachy pokryte gontem. Chorągiewka na wieżyczce z datą 1660 r.

We wnętrzu późnorenesansowy ołtarz główny z 1591 r. W polu środkowym ołtarza wizerunek Chrystusa z tego samego czasu, w zwieńczeniu Zdjęcie z Krzyża wzorowane na rycinie wg Rubensa. Wyposażenie wnętrza z XVII i XVIII w. Ambona rokokowa z nieistniejącego kościoła w Kłodzie k. Rydzyny. Organy z k. XVII w., prospekt organowy z 1704 r. Późnobarokowy obraz św. Jukundusa, męczennika którego relikwie sprowadzone zostały w 1777 r. do Rydzyny.
Kościół w Dąbczu był gruntownie restaurowany w l. 1970 – 71.

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna

ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
rydzyna@rydzyna.pl 65 538 84 34

Godziny pracy Urzędu:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30


Godziny obsługi interesantów USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych:
poniedziałek - 8.00-16.00
wtorek 7.30-14.00
środa 7.30-14.00
czwartek 7.30-14.00
piątek 7.30-14.00


adres skrzynki epuap: q3e81uek2i