Chcesz zostać rachmistrzem spisowym – czekamy na Ciebie do 16 lutego

09.02.2021

Chcesz zostać rachmistrzem spisowym – czekamy na Ciebie do 16 lutego

Termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony

do 16 lutego 2021 r.

Decyzja została podjęta przez Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym.

Zapraszamy do Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna osoby, które chcą zostać rachmistrzem w naszej gminie:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO POBRANIA 

 

NSP będzie  przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.