„Centrum to my”

20.10.2015

„Centrum to my”

Grupa nieformalna ,, Kobiety w Centrum ’’ pod patronatem Stowarzyszenia ,,PRO – ACTIV’’ w Rydzynie

realizuje, w ramach II edycji konkursu Mikrodotacji „Wielkopolska Wiara 2015”, w okresie od 01.10.2015 do 30.11.2015 r. projekt pod nazwą „Centrum to my’’. Celem projektu jest zwiększenie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie z lokalną społecznością.

SZCZEGÓŁY PONIŻEJ:

CENTRUM TO MY