Centrum PISOP – Jak zdobyć pieniądze na działalność senioralną

18.02.2022

Centrum PISOP – Jak zdobyć pieniądze na działalność senioralną

Szanowni Państwo,

Działacie w organizacji wspierającej seniorów, osoby z niepełnosprawnościami oraz rodziny systemu pieczy zastępczej i stale poszukujecie źródeł finansowania? Stowarzyszenie Centrum PISOP wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu podpowiedzą, gdzie je znaleźć.

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo o ogłoszonych przez ROPS konkursach ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej – działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz rodziny systemu pieczy zastępczej.

Uczestnicy zapoznają się z założeniami otwartego konkursu, zasadami składania wniosków oraz rodzajem zadań przewidzianych do realizacji. Będzie możliwość zadawania pytań.

Kiedy? 21 lutego 2022 r.

O której? W godz. 10.00-12.00

Gdzie? Platforma ZOOM

Zgłoszenia i więcej informacji: https://pisop.org.pl/jak-zdobyc-pieniadze-na-dzialalnosc-senioralna-31737