Burmistrz z absolutorium

01.06.2017

Burmistrz z absolutorium

Na XXX Sesji Rada Miejska Rydzyny w dniu 31 maja br. udzieliła jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Kornelowi Malcherkowi za wykonanie budżetu Gminy Rydzyna w 2016 rok.

Budżet ubiegłoroczny roku został zrealizowany na dobrym poziomie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Mimo trudnego otoczenia makro i mikroekonomicznego był to kolejny, pomyślny rok w sferze realizacji dochodów budżetowych.

Dochody w 2016 r. wyniosły 34,3 mln zł i były o 31,39% wyższe niż w 2015 roku. Jedynym z głównym czynników tak dużej dynamiki wzrostu dochodów był wprowadzony w trakcie roku budżetowego program rządowy „500+” na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie ponad 5,1 mln złotych. Wydatki wyniosły 34,0 mln złotych. W 2016 rok zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1,3 mln złotych.

Analiza realizacji wydatków budżetowych ukazuje, że 11,66% przeznaczono na inwestycje. Wydano na ten cel 3,84 mln złotych. Inwestowano w przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska.

Największymi gminnymi zadaniami inwestycyjnymi były prace związane z budową dróg gminnych na terenie gminy m.in. „Przebudowa ul. Leszczyńskiego w Rydzynie”, „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Maruszewie i Dąbczu”, „Przebudowa ul. Jana z Czerniny w Rydzynie – I etap”, „Przebudowa ul. Krótkiej w Rydzynie” i „Przebudowa drogi gminnej w Kaczkowie” na które łącznie wydano 1,6 mln zł.

W ubiegłym roku znaczne środki zostały przekazane na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego. Pomoc na zadania majątkowe dla Powiatu wyniosła 625,0 tys. złotych i obejmowała realizację m.in. przebudowy drogi powiatowej nr 4801P na odcinku droga krajowa nr 5 – Dąbcze (Powiat Leszczyński na to zadanie – całość kosztów ok. 4,3 mln zł – otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50% tj. ok. 2,150 mln zł w ramach realizacji programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 2016-2019).

Burmistrz Rydzyny podsumowując na Sesji wykonanie ubiegłorocznego budżetu stwierdził, że był to budżet trudny, nakierowany na inwestycje ze szczególnym uwzględnieniem na absorpcję środków zewnętrznych.

Burmistrz Kornel Malcherek po podjęciu przez Radę Miejską uchwał dotyczących udzielenia absolutorium za ubiegły rok, jak również za pozytywną ocenę sprawozdań finansowych, świadczących o dobrym wykonaniu budżetu w 2016 roku podziękował Radzie Miejskiej, dyrektorom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom i radom sołeckim, kadrze kierowniczej i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy, za harmonijną współpracę przy wspólnie realizowanych zadaniach.