Budowa kanalizacji sanitarnej

30.07.2014

Budowa kanalizacji sanitarnej

Zakończono prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rydzynie oraz w Dąbczu wraz z przyłączami. Wykonawcą robót była firma Delta Plus z Leszna, która zrealizowała inwestycję za kwotę 236.956,60 zł.