Umowy na budowę kanalizacji sanitarnej

22.10.2020

Umowy na budowę kanalizacji sanitarnej

Mimo trudnego czasu pandemii Gmina Rydzyna nie przestajemy inwestować.
Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna podpisał wczoraj dwie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią i rurociągiem tłocznym.
Pierwszą z Firmą Vipro sp.z o.o. na kanalizację dla ul. S. Wyspiańskiego i W. Kossaka – zadanie opiewa na kwotę 599 958,72 zł.
Drugą umowę z firmą Budowlaną A. Matuszak Sp. J. na kanalizację dla ul. Kardynała S. Wyszyńskiego –  zadanie opiewana kwotę 247 110,73 zł.