Bezpłatne webinarium o wsparciu dla edukacji

02.02.2021

Bezpłatne webinarium o wsparciu dla edukacji

Działający przy Starostwie Powiatowym w  Lesznie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie organizuje w czwartek 11 lutego br. bezpłatne webinarium dla podmiotów edukacyjnych.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie zaprasza na bezpłatne webinarium dla podmiotów edukacyjnych (szkół podstawowych, ponadpodstawowych, uczelni wyższych i innych)  zainteresowanych możliwościami pozyskania wsparcia w obszarze edukacji.

Podczas spotkania omówione zostaną:

  • Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe – ŚCZP w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
  • Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
  • Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  •  Pozaunijne dofinansowania z obszaru edukacji:
    – Program Edukacja (MF EOG 2014-2021),
    – Program „Zachować pamięć 2021”,
    – Program dotacyjny na projekty z zakresu edukacji matematycznej i  okołomatematycznej

Webinarium odbędzie się w czwartek 11 lutego 2021r., w godzinach od 11:00 do 11:40, na platformie ZOOM

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane chęcią pozyskania wsparcia w obszarze edukacji.

Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem adresu e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl lub telefonicznie pod nr.:  65 525 69 66

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Program

Organizator

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lesznie
pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
tel. 65 525 69 66,  65 529 68 06
e-mail: leszno.fe@wielkopolskie.pl

 

Autor materiału: https://www.powiat-leszczynski.pl/aktualnosc/wydarzenia/3069-bezplatne-webinarium-o-wsparciu-dla-edukacji.html