Badanie aktywności ekonomicznej ludności

07.02.2020

Badanie aktywności ekonomicznej ludności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż na ternie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni realizować będą stałe badanie ankietowe (do końca grudnia 2020)

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności – ulotka