Ankieta dla mieszkańców

10.12.2015

Ankieta dla mieszkańców

Szanowni Mieszkańcy!
Gmina Rydzyna przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – strategicznego dokumentu, który jest jednym z warunków ubiegania się przez gminę o środki finansowe na zadania związane z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020.

Przygotowanie Planu powierzono przedsiębiorstwu Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który dokonuje kompleksowej oceny emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy oraz opisuje kierunki działań zmierzających do poprawy klimatu i jakości powietrza. W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej szczegółowo zostaną opisane działania dla gminy Rydzyna, które przyczynią się do zmniejszenia emisji szczególnie dwutlenku węgla.

Podstawą opracowania Planu jest tzw. „Inwentaryzacja gazów cieplarnianych”, czyli szacunkowa emisja z takich źródeł jak ogrzewanie, transport, zużycie energii elektrycznej. Zebranie danych źródłowych nastąpi przez ankietyzację, która obejmuje obiekty mieszkalne, przedsiębiorstwa oraz obiekty publiczne.

Ankiety są w pełni anonimowe, prosimy jedynie o wskazanie Osiedla/Sołectwa, aby móc zidentyfikować obszary o największym zanieczyszczeniu. Dane dotyczące zużycia paliw na cele grzewcze i energii elektrycznej oraz powierzchni obiektów posłużą natomiast do oceny stopnia emisyjności na tle innych gmin.
Ankiety można pobrać bezpośrednio ze strony lub odebrać w Urzedzie w Rydzynie. Wypełnione prosimy dostarczyć do sekretariatu rydzyńskiego magistratu lub odesłać na adres: Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64 – 130 Rydzyna lub rydzyna@rydzyna.pl.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wykonawcą Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., telefon 32/3267817.
Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Rydzyna”.

Ankieta dla mieszkańcow Gminy Rydzyna