Aglomeracja Leszczyńska

18.02.2015

Aglomeracja Leszczyńska

Aglomeracja Leszczyńska stawia na drogi, ścieżki rowerowe i rewitalizację
W środę 11 lutego br. Rada Partnerstwa, w skład której wchodzą wójtowie, burmistrzowie, starosta i prezydent reprezentujący zaangażowane w projekt samorządy, wybrała projekty, których realizacja przyczyni się do wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej.

Dla wybranych inwestycji, w ramach otrzymanego dofinansowania, powstanie dokumentacja techniczna.
Wybrane inwestycje wynikają z opracowanych dla Aglomeracji dokumentów strategicznych i odpowiadają na problemy naszego regionu.

Wybierając je reprezentanci samorządów Leszna Krzemieniewa, Lipna, Osiecznej, Rydzyny, Święciechowy, Wijewa, Włoszakowic, Przemętu i Powiatu Leszczyńskiego mieli również na uwadze jak najlepsze przygotowanie się samorządów do aplikowania o zewnętrzne środki na ich realizację np. w ramach nowej perspektywy unijnej czy tzw. schetynówek. Warto również podkreślić, że wszystkie przyjęte działania uzyskały akceptację Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, co do ich zgodności z warunkami przyznanego na poziomie 85% dofinansowania.

Planowane środki finansowe na przygotowanie inwestycji do realizacji to prawie 1 900 000 zł. Sukcesywnie, do końca marca 2016r. powstaną więc projekty budowlane lub inne niezbędne dokumentacje techniczne dla następujących przedsięwzięć:

  • Budowa dróg rowerowych jako alternatywny sposób komunikacji w stosunku do transportu samochodowego na obszarze OFAL.
  • Rewitalizacja Rynku w Lesznie wraz z modernizacją budynku ratusza.
  • Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie.
  • Przebudowa ulicy Jana Kiepury i ulicy Jana Dekana w Lesznie.
  • Przebudowa ulicy Święciechowskiej w Lesznie na odcinku od Ronda Zatorze do granicy miasta.
  • Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4801P na odcinku od drogi krajowej nr 5 – Dąbcze 4800P Dąbcze – Nowa Wieś – Kąkolewo, 4790P Kąkolewo – 4791P Łoniewo – Osieczna.
  • Przebudowa ciągu dróg powiatowych 4769P, 4770P, 4771P od Lipna przez Mórkowo, Wilkowice do węzła Święciechowa.
    Budowa połączenia drogowego drogi ekspresowej S5 (węzeł Święciechowa) poprzez ul. Wilkowicką z drogą krajową nr 5 (Rondo Gronowo) w Lesznie.
  • Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach Miasta Leszna, trasa W-Z.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w przyjętych przez Radę Partnerstwa dokumentach strategicznych i sektorowych, dostępnych na www.ofal.leszno.pl

„Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” to projekt realizowany przez Miasto Leszno w partnerstwie z gminami:

Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, powiatem leszczyńskim oraz gminą Przemęt z powiatu wolsztyńskiego, a także partnerami gospodarczo-społecznymi: Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie, Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o., Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową i Organizacją Turystyczną Leszno-Region.
Na podejmowane przez partnerstwo działania uzyskano 85% dofinansowanie z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz budżetu krajowego.

Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.