Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny

04.06.2014

Absolutorium dla Burmistrza Rydzyny

Na XLI Sesji Rada Miejska Rydzyny w dniu 2 czerwca br. jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Grzegorzowi Jędrzejczakowi za wykonanie budżetu Miasta i Gminy Rydzyna w 2013 rok.

Dochody budżetowe wyniosły 23,7 mln złotych i w stosunku do planu wykonane zostały na poziomie 95%. Wydatki budżetu Gminy Rydzyna w 2013 roku wyniosły 23,6 mln złotych i ich wykonanie w stosunku do planu wyniosło prawie 95%.

W planie wydatków ogółem 12% tj 2,84 mln złotych wydatkowano na zadania majątkowe. Inwestowano w przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury społecznej, drogowej i ochrony środowiska. Prawie 57% wydatków na inwestycje (1,6 mln złotych) dotyczyło zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Największym gminnym zadaniem inwestycyjnym było zakończenie budowy środowiskowej sali sportowej w miejscowości Dąbcze. Łączny koszt inwestycji w latach 2012-2013 to 1,6 mln. zł. Na zadanie w 2013 r. wydatkowano 0,79 mln zł. Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie ze środków UE w kwocie 500 tys. zł.

Następną dużą inwestycją dofinansowaną z UE była „Przebudowa nawierzchni i kanalizacji deszczowej Rynku w Rydzynie”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł. Inwestycję dofinansował również powiat leszczyński w kwocie 200 tys. zł. Łączny koszt projektu to 1,9 mln. zł. W 2013 r. wydatkowano środki na realizację I etapu w wysokości 555 tys. złotych.

Kolejnym znaczącym zadaniem inwestycyjnym była „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Rydzyna” – teren spółdzielni mieszkaniowej w miejscowości Kłoda, tereny przemysłowe w miejscowości Kłoda oraz remont kolektora sanitarnego (odcinek I: obwodnica – oczyszczalnia). Gmina otrzymała dofinansowanie z UE w wysokości 281tys. zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Łączny koszt projektu to 500 tys. zł. Gmina w 2013 roku wydatkowała 226 tys. zł.

Ponadto prawie 500 tys. złotych wydatkowano na przebudowę dróg gminnych w Dąbczu i Kłodzie. W 2013 roku znaczne środki zostały przekazane na pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego. Pomoc na zadania majątkowe wyniosła 310 tys. złotych i obejmowała realizację następujących zadań inwestycyjnych:. przebudowa drogi powiatowej nr 6263P na odcinku od granicy M.Leszno – Nowa Wieś, budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze 4803P w Rydzynie oraz  budowa chodnika w miejscowości Tworzanice.

Burmistrz Rydzyny podsumowując na Sesji wykonanie ubiegłorocznego budżetu stwierdził, że był to budżet trudny ale nakierowany na inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem na absorpcję środków zewnętrznych, czy to z budżetu państwa czy z Unii Europejskiej.