Obchody 100-lecia Powrotu Ziemi Rydzyńskiej do Macierzy

22.01.2020

Obchody 100-lecia Powrotu Ziemi Rydzyńskiej do Macierzy

100-lecie Powrotu Ziemi Rydzyńskiej do Macierzy upamiętniono w Rydzynie podczas uroczystej XVII Sesji Rady Miejskiej Rydzyny, która odbyła się w rydzyńskim Zamku 21 stycznia 2020 r. w obecności pocztów sztandarowych Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP, szkół z Gminy Rydzyna oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego.

 

Uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Rydzynie przygotowali niezwykłą, historyczną inscenizację.

 

Z okazji setnej rocznicy Powrotu Ziemi Rydzyńskiej w granice Polski, władze Gminy postanowiły uhonorować działalność niektórych organizacji które, swą wieloletnią działalnością wpisały się chlubnie w historię Gminy Rydzyna.

 

 

WYRÓŻNIONE ORGANIZACJE

W DZIEDZINIE KULTURY

KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE

W RYDZYNIE

Pierwsze wzmianki o Kurkowym Bractwie Strzeleckim
w Rydzynie pochodzą z 1601 roku. Jego rozwój trwał, do momentu ostatniego rozbioru Polski. Odzyskanie niepodległości otwierało nowy rozdział w jego dziejach. Dawało możliwość wzbogacenia idei strzeleckich o treści narodowe i patriotyczne. Po wkroczeniu do Rydzyny 17 stycznia 1920r. wojska polskiego, Kurkowe Bractwo Strzeleckie zostało reaktywowane. Jego najważniejszą  działalnością była organizacja strzelań i ceremoniału z nim związanego. Ten wątek działalności jest kontynuowany po dzień dzisiejszy. Kurkowe Bractwo Strzeleckie swoją obecnością uświetnia najważniejsze uroczystości, rocznice i imprezy, reprezentuje również Gminę Rydzyna poza granicami kraju, biorąc czynny udział w zawodach międzynarodowych.

ZAMEK SIMP W RYDZYNIE

Zamek w Rydzynie to jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych skarbów architektury barokowej w Polsce, a także największy zamek w Wielkopolsce, posiadający godność Pomnika Historii. Barwna historia Zamku sięga początku XV wieku i jest związana z Rodem Rydzyńskich, pochodzących od Jana z Czerniny herbu Wierzbno – rycerza Władysława Jagiełły. W latach 1733 – 1736 Zamek w Rydzynie był rezydencją króla Polski Stanisława Leszczyńskiego. Wybuch wojny w 1914 roku zatrzymał wszystkie dotychczasowe plany związane z Zamkiem. W jego historii znamienny jest rok 1928, w którym uruchomiona zostaje Fundacja im. Sułkowskich, w ramach której powstaje w Zamku Eksperymentalne Gimnazjum im. Sułkowskich, a później Liceum im. Sułkowskich pod kierownictwem Tadeusza Łopuszańskiego – dyrektora szkoły. W 1945 roku miało miejsce najtragiczniejsze wydarzenie w 600 – letnej historii Zamku. Wojska sowieckie krótko po wkroczeniu do Rydzyny spaliły zamek. Spalona ruina czekała aż do roku 1970, kiedy to Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, przejmując Zamek w wieczyste użytkowanie, podjęło się jego gruntowanej odbudowy. Obecnie Zamek jest obiektem usługowym o charakterze konferencyjno – szkoleniowym, ale przede wszystkim historycznym.

 

WYRÓŻNIONE ORGANIZACJE

W DZIEDZINIE SPOŁECZNIK

 

KOŁO WŁOŚCIANEK W MORACZEWIE

 

Koło Włościanek w Moraczewie powstało 19 grudnia 1937r. Inicjatywa powołania Koła wyszła od ówczesnej dyrekcji Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie i została podjęta przez gospodynie z Moraczewa. Przewodniczącą pierwszego zarządu została pani Marta Majchrzak, a obecnie taką rolę pełni jej wnuczka pani Danuta Lorych. Koło Włościanek organizowało różnego rodzaju kursy i prelekcje, a także pomagało m.in. przy budowie Domu Ludowego. Również z ich inicjatywy powstał w Moraczewie Zespół Tańca Ludowego „Moraczewo”, który w 2018 roku obchodził swoje 30 – lecie istnienia.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RYDZYNIE

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Rydzyna w formie, którą znamy dziś zaczęły funkcjonować w okresie międzywojennym. Pierwsza Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1922 roku w Rydzynie. Do dziś działają jednostki: Rydzyna, Jabłonna, Kaczkowo, Dąbcze, Nowa Wieś. Działacze ruchu strażackiego byli aktywni nie tylko w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zawsze aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności, a przede wszystkim byli ostoją polskości. Wyrazy wierności tradycji, ojczyźnie i lokalnej społeczności zawarte są na strażackich sztandarach oraz wpisują się w hasło: „Bogu na chwalę, bliźnim na ratunek”. Strażacy wierni swej spuściźnie aktywnie uczestniczą w życiu społecznym oraz są zawsze gotowi nieść pomoc potrzebującym. W dowód uznania działalności Ochotniczych Straży Pożarnych było nadanie im honorowego tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna”. Ponadto Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie i Dąbczu został nadany również tytuł „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego” oraz „Złoty medal opiekuna miejsc pamięci narodowej”.

 

WYRÓŻNIONE ORGANIZACJE

W DZIEDZINIE SPORTU

RYDZYŃSKI KLUB SPORTOWY RYDZYNIAK RYDZYNA

 

Rydzyński Klub Sportowy Rydzyniak Rydzyna powstał na przełomie lat 50 i 60 – tych. Przez wiele lat pracował pod nazwą Czarni Rydzyna. W latach 70 – tych Rydzyniak uczestniczył w rozgrywkach seniorów oraz organizował rozwój dzieci i młodzieży. Owocne dla Klubu były lata 80 w których Zespół pod opieką ówczesnego trenera pana Lucjana Pawlika uzyskał Mistrzostwo okręgu. W 1985 roku pokonał Śląsk Wrocław w międzywojewódzkiej lidze juniorów starszych. W 2016 roku RKS Rydzyniak prowadzony przez trenera Karola Matuszewskiego zdobył Puchar Polski w kategorii senior na szczeblu okręgu, a w roku minionym wraz z trenerem Łukaszem Sobeckim wszedł do finału rozgrywek.

 

 

Więcej zdjęć z uroczystości:

https://leszno24.pl/pl/19_wiadomosci_z_regionu/45016_uroczysta_sesja_w_rydzynie_zdjecia.html

 

Uroczysta sesja RM Rydzyny w Zamku SIMP