Jest szansa na dofinansowanie

31.12.2019

Jest szansa na dofinansowanie

Dobre wiadomości napłynęły z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wniosek Gminy Rydzyna dotyczący realizacji zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłoda został ujęty na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok.

Czekamy na zatwierdzenie listy zadań przez Prezesa Rady Ministrów.