Wsparcie inicjatyw społecznych

Wsparcie inicjatyw społecznych

29.08.2019

Wsparcie inicjatyw społecznych

Skorzytaj ze wsparcia w ramach Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych!

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne a także mieszkańcy mogą korzystać ze wsparcia specjalistów w ramach Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych.

 

W ramach projektu zostały przygotowane trzy pakiety:

 

  • Na ŁATWY START – dedykowany grupom inicjatywnym i mieszkańcom subregionu leszczyńskiego chcących działać w sferze pożytku publicznego. W ramach tego pakietu można skorzystać z doradztwa ogólnego (np. jak założyć stowarzyszenie, konsultacja dokumentów rejstrowych) oraz wsparcia merytorycznego w ramach cyklu spotkań z doradcą.

 

  • Na EFEKTYWNY ROZWÓJ – kierowany do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów już działających. W tamach tego pakietu można skorzystać z doradztwa ogólnego (konsultacja projektów, bieżąca działalność organizacji, zmiana dokumentów do KRS), doradztwa specjalistycznego a także szkoleń i warsztatów doradczych.

 

 

  • WSPÓŁPRACA i ROZWÓJ – zaplanowany z myślą o pozostałych mieszkańcach, którzy mają się dowiedzieć o działaniach podejmowanych w ramach III sektora ale także wychodzących poza ten sektor. Istotnym elementem projektu jest budowanie współpracy między podmiotami a Samorządem Województwa Wielkopolskiego, w związku z czym będziemy organizować spotkania integrujące i promujące.

 

Z aktualnymi wydarzeniami organizowanymi w ramach Leszczyńskiego Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych można zapoznanać się na stronie www.pisop.org.pl . W przypadku pytań lub chęci skorzystania z oferowanego wsparcia zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 65 520 78 86 lub mailem mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl .

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.