30 komputerów trafiło do szkół

08.07.2020

30 komputerów trafiło do szkół

Burmistrz Kornel Malcherek przekazał dziś 30 komputerów dyrektorom Szkół Podstawowych w Dąbczu, Rydzynie i Kaczkowie.

Gmina Rydzyna w drugim wniosku o wsparcie z projektu „Zdalna szkoła” otrzymała dofinansowanie w kwocie 73 800 zł.

Zakup sprzętu przeznaczonego na potrzeby uczniów i nauczycieli sfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.