2 dofinansowania dla Gminy Rydzyna

02.04.2021

2 dofinansowania dla Gminy Rydzyna

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego,

Gmina Rydzyna otrzyma w tym roku pomoc finansową ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego

  • w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 110 625,00 zł;
  • w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych w kwocie 20 000,00 zł.

Tworzenie alei drzew miododajnych dla Gminy Rydzyna to już tradycja. Jesienią już po raz czwarty został złożony wniosek o środki finansowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek lipy drobnolistnej. Wniosek rozstrzygnięto pozytywnie, a Samorząd Województwa Wielkopolskiego po raz czwarty przyznał Gminie Rydzyna dofinansowanie,w najwyższej z kwot jakie przyznawano na ten cel. Tym razem nowe nasadzenia, będą kontynuacją założonych alei w ubiegłym roku w miejscowości Dąbcze i Kaczkowo.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, powstaną w Gminie Rydzyna drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego, Gmina Rydzyna otrzyma środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 110 625,00 zł. Drogi zostaną wykonane z betonu asfaltowego lub kostki brukowej i powstaną w miejscowościach: Dąbcze, Jabłonna, Kaczkowo, Moraczewo, Pomykowo, Przybiń, Robczysko, Rojęczyn, Tarnowa Łąka i Tworzanki.