Zakończony remont Ratusza

17.10.2016

Zakończony remont Ratusza

Zakończył się remont rydzyńskiego Ratusza.

W drugim przetargu nieograniczonym wyłoniono wykonawcę, którym zostało Przedsiębiorstwo JW – INVESTMENT z Wożuczyna. Całość inwestycji pochłoneła 75. 999,58 zł wraz z dofinansowaniem z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20. 000 zł.

Prowadzone prace były dodatkowo konsultowane z leszczyńską Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Prócz nowej elewacji, zmieniło się również wejscie do Ratusza od strony rynku, gdzie wymieniono schody oraz drzwi wejsciowe. Prace i roboty budowlane przy zabytku zrealizowano przy wsparciu finansowanym Samorządu Województwa Wielkopolskiego.