Zjazd strażaków z Gminy Rydzyna

08.11.2021

Zjazd strażaków z Gminy Rydzyna

W  Zamku w Rydzynie odbył się 5 listopada 2021 r. Zjazd Oddziału Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rydzynie. Obrady zjazdu rozpoczął Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Kornel Malcherek.
Wybrano nowy zarząd, w skład którego weszli:
prezes – Kornel Malcherek
wiceprezes – Leszek Prałat
wiceprezes – Karol Dembicki
komendant Miejsko Gminny – Damian Gorwa
sekretarz – Wojciech Jędrzejczak
skarbnik – Radosław Buchwald
członek prezydium – Dawid Pietrowski
członek zarządu – Robert Sznycer
członek zarządu – Tomasz Musiał
członek zarządu – Bartek Matyla
członek zarządu – Zbigniew Borkowski
członek zarządu – Wojciech Ferenc
Do komisji rewizyjnej wybrano:
przewodniczący – Leszek Skrobała
wiceprzewodniczący – Marek Rybiński
sekretarz – Łukasz Wojtkowiak
członek – Marcin Urbanowicz
członek – Bogusław Prałat
Nowo wybrany zarząd wskazał Damiana Gorwę i Tomasza Musiała do struktur powiatowych związku.