1. września w naszej gminie

02.09.2019

1. września w naszej gminie

Przedstawiciele władz samorządowych naszej gminy oraz delegacje wsi i miasta Rydzyny, brały udział w dziękczynnej, dożynkowej mszy św. w kościele św. Stanisława Biskupa w Rydzynie.

 


Po mszy, burmistrz Kornel Malcherek, skarbnik Wojciech Antoniak, przewodniczący RM Rydzyny Roman Skiba, przewodnicząca SM Rydzyny Grażyna Dembicka oraz radny Bonifacy Skrzypczak, oddali hołd ofiarom II wojny światowej, złożyli kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu parafialnym.

Po południu, w Jabłonnie uroczyście odsłonięta została tablica upamiętniająca – strażnika granicznego Franciszka Walczaka,  jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej w powiecie leszczyńskim.

Władze samorządowe powiatu leszczyńskiego i gminy Rydzyna 80-lecie wybuchu II wojny światowej uczciły w Jabłonnej. W przygranicznej miejscowości zlokalizowana była w II Rzeczpospolitej placówka graniczna. Pełniący w niej służbę 40-letni strażnik graniczny Franciszek Walczak zginął rankiem 1 września 1939 r. podczas wycofywania się w kierunku Kaczkowa, będąc jedną z pierwszych ofiar ataku na Polskę hitlerowskich Niemiec.

W 80-rocznicę jego śmierci przed dawną strażnicą graniczną, obecnie  budynkiem mieszkalnym gminy Rydzyna, odsłonięta została tablica poświęcona Franciszkowi Walczakowi oraz pozostałym strażnikom pełniącym służbę w dniu wybuchu wojny. Dokonały tego dzieci poległego strażnika – Stefania Błaszczak oraz Arkadiusz Walczak, Leokadia Strzelczenia – córka innego strażnika z Jabłonnej Alojzego Mrozka, starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, burmistrz Kornel Malcherek oraz kapitan Straży Granicznej Artur Stefaniak z Placówki SG w Poznaniu.  Na cmentarzu w Gołaszynie koło Bojanowa, gdzie pochowany jest Franciszek Walczak, złożono kwiaty i zapalono znicze. W tej uroczystości uczestniczył także burmistrz Bojanowa Maciej Dubiel.

 

Podczas spotkania w świetlicy wiejskiej w Jabłonnie starosta Jarosław Wawrzyniak przybliżył postać poległego strażnika i działalność straży granicznej na pograniczu polsko – niemieckim.

Historyk Kamil Kutny omówił postanowienia traktatu wersalskiego na temat ustalenia granicy polsko – niemieckiej w powiecie leszczyńskim po I wojnie światowej. Podczas spaceru historycznego po Jabłonnej miejski konserwator zabytków w Lesznie Maciej Urban oraz regionalista i tłumacz dr Marcin Błaszkowski przedstawili historię zabytkowych obiektów: kościoła, pałacu i cmentarza. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób > https://www.powiat-leszczynski.pl/aktualnosci/wydarzenia/2021-uczczono-pamiec-straznika-granicznego.html