Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Edukacja Przedszkolna

28.02.2018 14:49

Edukacja Przedszkolna Szansą dla Naszych Maluchów”

 

Projekt wdrażany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 1 marca 2018r. do 31 lipca 2019r.

 

Celem projektu jest utrzymanie 25 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich w mieście i gminie Rydzyna oraz poprawa jakości opieki nad dziećmi w przedszkolu w wyniku poszerzenia zakresu zajęć dodatkowych i podniesienia kompetencji nauczycielek w obszarze pedagogiki specjalnej.

 

Projekt zakłada:

-  przygotowanie do uruchomienia nowej grupy przedszkolnej dla dzieci 3 i 4letnich,

-  uruchomienie i utrzymanie 25 dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4 letnich,

-  realizacje dodatkowych zajęć przedszkolnych dla 100 dzieci 3 i 4-letnich będących pod opieką Przedszkola,

-  podnoszenie kompetencji nauczycielek Przedszkola w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Planowane efekty: Realizacja powyższych celów bezpośrednio wpłynie na osiągnięcie celów szczegółowych podziałania 8.1.1 WRPO 2014+ poprzez wzrost o 25 liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3 i 4 letnich na terenie Gminy Rydzyna. Planowanym efektem projektu jest również podniesienie wiedzy i umiejętności 100 dzieci 3 i 4 letnich uczestniczących w edukacji przedszkolnej w ramach udziału w zajęciach dodatkowych. Projekt zakłada również podniesienie kompetencji 2 nauczycielek poprzez ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wnioskodawca Projektu:  Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

Realizacja projektu: Przedszkole Publiczne w Rydzynie, Plac Dąbrowskiego 1, 64-130 Rydzyna.

Wartość projektu: 252 031,40 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 214 226,69 zł

Informacja ogólna

Potwierdzenie uzyskania dofinansowania dla projektu pt.: „Edukacja przedszkolna szansą dla Naszych Maluchów”.

Zapytanie ofertowe - Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych

Zapytanie ofertowe - Realizacja zajęć dodatkowych dla 100 dzieci 3 i 4-letnich w Przedszkolu w Rydzynie, w ilości łącznie 693godziny w roku szkolnym 2018/2019
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Załączniki do regulaminu

Zapytanie ofertowe - Dowóz dzieci do przedszkola

Harmonogram zajęć dodatkowych w ramach projektu

 

wróć

Życzenia Świąteczne