Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Zawiadomienie RZSW w Lesznie

18.01.2019 14:07

Zarządy Spółek Wodnych i Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie zapraszają Członków Spółek Wodnych do udziału w Walnych Zgromadzeniach Spółek Wodnych działających na terenie gminy Rydzyna.

Lp

Nazwa spółki

Data zebrania

godzina

Miejsce

1

Drenarska Dąbcze

04.02.2019

10:00

Świetlica OSP Dąbcze

2

Drenarska Nowa Wieś

04.02.2019

12:30

Świetlica Nowa Wieś

3

Drenarska Jabłonna

06.02.2019

13:00

Świetlica Przedszkole Jabłonna

4

Drenarska Tarnowa Łąka

12.02.2019

10:00

Świetlica Tarnowa Łąka

5

Drenarska Moraczewo

15.02.2019

10:00

Świetlica Moraczewo

6

Drenarska Pomykowo

15.02.2019

12:30

Świetlica Pomykowo

7

Drenarska Kłoda

20.02.2019

10:00

Sala Wiejska Kłoda

8

Melioracji łąk Rydzyna Robczysko

21.02.2019

10:00

Rydzyński Ośrodek Kultury

9

Melioracji łąk Tarnowa Łąka

21.02.2019

12:00

Rydzyński Ośrodek Kultury

10

Drenarska Tworzanice - Tworzanki -Przybiń

22.02.2019

12.30

Świetlica Tworzanice

Porządek obrad:       

  1. Otwarcie zgromadzenia
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  3. Odczytanie protokółu z ostatniego Walnego Zebrania.
  4. Sprawozdanie z działalności Spółki za 2018r.
  5. Dyskusja.
  6. Zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi.
  7. Uchwalenie planu pracy i budżetu na 2019r.
  8. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Spółki
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie.

Plik do pobrania: Zawiadomienie RZSW z dnia 2019.01.16

wróć

Życzenia Świąteczne